Gaza Singing for Peace

Gaza Singing for Peace

Ett samarbetsprojekt mellan den svenska föreningen Music Against Violence med säte i Göteborg och den palestinska organisationen Safe Youth Future från Gaza, kommer att pågå under år 2013. Lewin-Landgren-Björänge trio representerande Music Against Violence tillsammans med musiker och sångare från Gaza musikskola som är en del av Beir Zeit University – Edward Said Institute for Music, kommer att på olika ställen i Gaza och på Västbanken att framföra konserten Gaza singing for Peace. Projektet startar nu i mars månad, genom att trion gör sitt första besök i Gaza.

Planer finns, eftersom det visats intresse från Kairo och ev. andra arabstater, på att förlänga projektet till att även omfatta år 2014, då i så fall även Sverige kommer att besökas.

Music Against Violence har funnits sedan 2005 och har som idé att genom musik ge människor chansen att mötas och manifestera sin vision om ett fredligare samhälle. Det är både mötet genom musiken som förenar och musiken i sig som tar ställning mot våld. Det är Håkan Lewin och Johannes Landgren, tillsammans med Brittmo Bernhardsson och Ingemar Henningsson, som tagit initiativet och startat organisationen. De hade ursprungligen en idé om att producera en konsert som skulle vara en musikalisk protest mot det ökande våldet. Det blev en konsert innehållande afroamerikansk musik, främst ”afro-american hymns”, men även musik av andra kompositörer vars musik innehöll budskap som kunde översättas till att vara en protest mot våldet. Konserten fick namnet ”Freedom of the vision” och spelades på många ställen i Sverige. Därefter har fler musiker kopplats till organisationen och genomfört konserter på flera ställen i världen som Ryssland, New York efter 11 september, Kina, Vitryssland, flera länder i Sydamerika och i Kroatien. I Göteborg arrangerar föreningen en konsert varje år på FN-dagen. När de nu planerar att starta en kör och göra konserter i Gaza och på Västbanken är det första gången som de arbetar i ett område med en pågående konflikt.

Tanken är att inom ramen för projektet föra samman en ensemble av sångare och instrumentalister som var för sig kommer från olika religiösa traditioner och av olika kön. De ska öva tillsammans och slutresultatet blir konserten Gaza singing for Peace.  Som tidigare ska den afro-amerikanska musiken användas. I den musiken är nyckelorden frihet, ickevåld, fred och tacksamhet. Det ursprungliga budskapet härrör från de nordamerikanska slavarnas längtan efter fred och frihet. Genom att använda denna musik i dagens konflikthärdar i allmänhet och Gaza i synnerhet vill Music Against Violence, sända en signal om ett framtida samhälle där fredlig samexistens, oavsett kulturell eller religiös hemvist, är den enda vägen framåt.

Initiativtagarna till projektet menar att Gaza och Västbankens ungdom är i stort behov av att finna alternativ till våld, hämnd och motstånd. Musik kan hjälpa till att reducera den stress och frustration som genomsyrar ungdomarnas vardag och skapa hopp om en bättre framtid. Samarbete inom kultur och med internationella kulturarbetare är för ungdomen i området, mycket viktig bland annat i syfte att få ideal att se upp till, säger Håkan Lewin. Musiken hjälper till att lugna ner stämningen i samhället. Detta tillsammans med ett ickevåldsbudskap skulle kunna få människor från olika trosinriktningar och sammanhang att tänka på försoning istället för hämnd; därmed har man kanske tagit ett litet steg mot fred i området, fyller Johannes Landgren i.

Projektet har beviljats medel av Folke Bernadotte Akademin FBA i januari 2013.

Mer information finns på: www.musicagainstviolence.com , www.syfpal.org    www.folkebernadotteacademy.se