MAV

BAKGRUND

Johannes Landgren (piporgel) och Håkan Lewin (altsaxofon) började att spela tillsammans 1998. Man turnérade flitigt företrädesvis i kyrkor med ett Ellington-program som kallades In My Solitude. Ellingtons musik är förknippad med ett starkt engagemang i kampen för lika rättigheter mellan svart och vit i det amerikanska samhället, en kamp som han förde med sin musik, nära lierad med Martin Luther King.

”We made our point, and I don´t think there´s been any doubt how we felt concerning prejudice. But still the best way for me to be effectiv is through music.” Duke Ellington.

Johannes och Håkans gemensamma syn på samhällsutvecklingen vad gäller våld inom alla åldersgrupper, inte minst i skolåldrarna, föranledde dom att producera en ny konsert ”Freedom the vision”, som är en direkt musikalisk protest mot det tilltagande våldet i samhället. Den 16 september 2001 spelades konserten i New York och Lewin/Landgren fick på nära håll uppleva World Trade Center-katastrofen. En upplevelse som gjorde att deras protester fick en mycket starkare och vidare innebörd.

2004 turnérade duon i Kroatien där krigets spår fortfarande gjorde sig påminda och i Ryssland någon månad efter tragedin i Beslan, deltog Håkan och Johannes i den första internationella ”Jazz and Pipe Organ Festival” i staden Chelyabinsk i södra Ural.

”Vi har hela tiden under våra konserter i ord och ton protesterat mot samhälls och världsutvecklingen vad gäller våldet och går nu vidare genom att vara med och starta föreningen Music against Violence”. Johannes Landgren/Håkan Lewin.

FÖRENINGEN SKALL MANIFESTERA FÖLJANDE BUDSKAP:

  • Music Against Violence uppmuntrar alla att ta ställning mot våld. Motsatsen är inte att ta ställning för våld utan att inte ta ställning alls.
  • Vi kommunicerar och verkar genom musik
  • Genom musik vill vi inspirera och väcka de kreativa, konstruktiva och goda krafterna, som finns i varje människa.
  • Music Against Violence bygger nätverk som verkar nationellt och internationellt.

För mer information om föreningen besök www.musicagainstviolence.com