Nätbutik

Freedom-the-vision

NOTBOK – “FREEDOM THE VISION”

Dessa arrangemang är sprungna ur den musikaliska tradition, nämligen s.k. negro spirituals, som utgjort utgångspunkten för vad vi idag kallar den afroamerikanska musiken. Genom att kläda dessa välbekanta melodier i harmonier som är kryddade med en omisskänlig jazz-identitet, har arrangören och jazzsaxofonisten Håkan Lewin skapat ett material som jag är övertygad om kommer att bli till stor glädje för alla de kyrkomusiker som vill närma sig denna tradition på ett eller annat sätt.

Genom att utnyttja orgelns möjligheter till fullo, kan så organisten, i samarbete med en vokalist eller instrumentalist, fullgöra de uppgifter som i andra sammanhang utförs av flera olika musiker: orgeln får uppgiften att sköta kontrabasens driv, rytmsektionens fasthet och rytmiska flexibilitet, brassektionens rytmiska pregnans och mäktiga ”power” och hela storbandets klangliga spektrum.

Arrangemangen är så gjorda att de fungerar att använda precis som de är noterade, ton för ton. Givetvis rymmer de också möjligheten till stor improvisatorisk frihet. Dessutom finns, som en självklarhet i denna tradition, möjligheten att via ackordanalysen använda arrangemangen som utgångspunkt till helt andra lösningar vad beträffar både solistiskt spel och ackompanjerande funktion.

Det finns kort sagt inga gränser för arrangemangens mångsidighet och användbarhet i olika musikaliska sammanhang. Under flera år har jag haft möjligheten att få spela dessa arrangemang, genom mitt samarbete med arrangören själv; Håkan Lewin. Det är min förhoppning och övertygelse att de kommer att bli till stor glädje för kyrkomusiker, instrumentalister, vokalister och församlingar, både i Sverige och utomlands.

Johannes Landgren

the-visioncdcover

SACD “FREEDOM THE VISION”

Here in FREEDOM the vision Freedom is used at its most meaningful!
Patricia Willard (Associated editor to Duke Ellington) Washington, DC

“Freedom – the vision” is not only 58 minutes of music at a very high artistic level, but it also imparts an important message to all of us. I recommend it highly!
Hans Davidsson (Professor, Eastman School of Music) Rochester, New York, USA

 1. Nobody Knows The Trouble I´ve Seen
  (Negro Spiritual Arr. H. Lewin)
 2. Do down Moses
  (Negro Spiritual Arr. H. Lewin)
 3. It´s Freedom
  (Duke Ellington Arr. U. Wesslén)
 4. A Child Is Born
  (Thad Jones Arr. B. Sandberg)
 5. Joshua Fit The Battle of Jericho
  (Negro Spiritual Arr. H. Lewin)
 6. Lotus Blossom
  (Billy Strayhorn Arr. U. Wesslén)
 7. Rainbow Reflection
  (Lars Sjösten Arr. L. Sjösten)
 8. Give Me That Old Time Religion
  (Negro Spiritual Arr. H. Lewin)
 9. Swing Low, Sweet Chariot
  (Negro Spiritual Arr. H. Lewin)
 10. God Bless The Child
  (A.Herzog Jr. – B. Holiday Arr. L. Sjösten)
 11. He´s Got The Whole World In His Hands
  (Negro Spiritual Arr. H. Lewin)
solitude_cd

CD “IN MY SOLITUDE”

”Duke Ellington would be deeply moved by the beauty of this recording”
Patricia Willard (Associated editor to Duke Ellington) Washington DC

 1. I like the sunrise
 2. Is God a three letter word for love?
 3. Heaven
 4. It´s Freedom
 5. Almighty God
 6. T.G.T.T. (Too good to title)
 7. My love is a fever
 8. Come Sunday
 9. Somebody cares
 10. Lotus Blossom
 11. Solitude
Lewin-Landgren Duo

CD “LIVE IN RUSSIA”

Ibland känns det som om himmelens portar står på vid gavel. Musiken är en lisa för själen.
Sundsvalls Tidning

Här framträder två ytterst skickliga musikanter med en fantastisk spelglädje. En annorlunda och mycket hörvärd CD.
Orgelforum

Trots en ljudbild på ”Live in Russia” där orgelklangen ligger rätt långt bak, rekommenderar jag gärna den här skivan för lyssnare som behöver en upplevelse som tar honom/henne med sig ”någon annanstans”, den plats ”bortom” till vilken musik kan vara en port som plötsligt och överraskande öppnar sig.
KMT (Kyrkomusiker Tidningen)

 1. It’s Freedom
  (Duke Ellington, arr. Ulf Wesslén)
 2. Lotus Blossom
  (Billy Strayhorn, arr. Ulf Wesslén)
 3. T.g.t.t. (Too good to title)
  (Duke Ellington, arr. Ulf Wesslén)
 4. Go Down Moses
  (Negro Spiritual, arr. Håkan Lewin)
 5. Nobody knows the trouble i’ve seen
  (Negro Spiritual, arr. Håkan Lewin)
 6. A child is born
  (Thad Jones, arr. Bertil Sandberg)
 7. Give me that old time religion
  (Negro Spiritual, arr. Håkan Lewin)
 8. Krk
  (Håkan Lewin)
 9. Blues for M.M.
  (Håkan Lewin)
 10. He´s Got The Whole World In His Hands
  (Negro Spiritual Arr. Håkan Lewin)
Lewin-Landgren Duo and Sandviken Big Band

DOUBLE-CD ”IN THE NAME OF FREEDOM”

”En mycket hörvärd skiva” (Lira)

”Jazzvänner i allmänhet och storbandsvänner i synnerhet har här ett perfekt investeringsobjekt” (Sundsvalls tidning)

”Lewin är sedan länge ett aktat namn i jazzkretsar och gör naturligtvis ingen besviken” (Skånskan)

CD 1

 1. It don´t mean a thing…
 2. Day Dream
 3. Satin Doll
 4. Mood Indigo
 5. Sunday
 6. I ain´t got nothing but the blues
 7. Lotus Blossom
 8. UMMG (Upper Manhattan Medical Group)

CD 2

 1. Things ain´t what they used to be
 2. Black and Tan Fantasy
 3. Chelsea Bridge
 4. Cottontail
 5. Caravan