Om Gunno Palmqvist

Gunno PalmqvistGunno Palmquist har efter musikstudier på Musikhögskolan i Göteborg 1969-1973 varit lärare där i körsång och ensembleledning, först som assistent till professor Gösta Ohlin och från 1975 som adjunkt och lektor. Under åren 1978-82 och 90-91 hade han motsvarande tjänst på Ingesunds musikhögskola, Arvika. Från 1972-1978 var han körkonsulent för Västra Götalandsregionen. Han har varit ledare för Kammarkören Musica Vocalis, Varbergs kammarkör, Flatåskyrkans körer, Göteborgs symfoniska kör och Gösta Ohlins Vokalensemble och vokalensemblen. Vid sidan av sitt arbete vid Högskolan för scen och musik leder också Gunno Palmquist Wermlandsensemblen. Även om huvudinriktningen varit vokal så har han även varit ledare för den nutida instrumentalensemblen MODE-ensemblen, och också anlitats som dirigent för den i Göteborgs konserthus stationerade nutida ensemblen Gageego.

Gunno Palmquist har också anlitats som föreläsare vid ett antal nationella och internationella konferenser och han har arbetat som musiklärare och rektor i Tanzania åren 1985-1989 och 1995-1997.

På Musikhögskolan delar han ansvaret för Kammarkören med professor Jan Yngwe. Han leder där också regelbundet Ensemblen för Ny musik, liksom återkommande projekt för kör och orkester.

Förordnad att från den 1 mars 2007 vara professor i kör och körmetodik vid Göteborgs Universitet.