Om Johannes Landgren

joh5svv220Johannes Landgren studerade vid Musikhögskolan i Göteborg, där han tog kyrkomusikerexamen 1985, solistdiplom 1987 samt körpedagogexamen 1990. I maj 1997 disputerade han på en avhandling om den tjeckiske kompositören Petr Ebens orgelmusik.

Johannes har under senare år varit aktiv som orgellärare vid Musikhögskolan i Göteborg samt som frilansande dirigent och organist. För närvarande bedriver han postdoktoral forskningsverksamhet vid den Konstnärliga Fakulteten vid Göteborgs Universitet samt frilansar som organist och dirigent.

Som kördirigent och orgelsolist har han haft stora internationella framgångar vid tävlingar och festivaler, bland annat vid Prags internationella kördagar 1994, där hans kör, Varbergs Kammarkör, erhöll första pris i kammarkörsklassen och tog hem »Grand Prix« för hela tävlingen. Dessutom tilldelades Johannes själv pris som tävlingens främste dirigent.

Johannes har, som dirigent och som organist, medverkat vid inspelningar för radio och TV runtom i Europa. Hans över tjugo CD-produktioner innefattar såväl rennässans och barockmusik som nutida musik av den tjeckiske tonsättaren Petr Eben.